DIN RÄTT

DIN RÄTT

1.) Vinimport – köp av viner från länder inom EU

Det är helt enligt reglerna att importera vin och champagne från Tyskland, så länge det är avsett för eget bruk.

The Wine Company finns i Hamburg, Tyskland och enligt EUs regler får handel ske fritt mellan medlemsländerna. Detta gäller både vin och andra alkoholhaltiga produkter. Genom att du gör en beställning förbinder du dig dock som kund, förutsatt att du har din vistelse i Sverige, att de alkoholhaltiga dryckerna är avsedda att stanna för slutkonsumtion i privat bruk. Du får alltså inte sälja det vidare.

I enlighet med den svenska alkohollagens bestämmelser får vi endast leverera varor till personer från och med 20 års ålder. Det krävs då att personen som tar emot varorna kan visa upp en identitetshandling.

2.) Alkoholskatt och moms

The Wine Company betalar alkohol- och mervärdesskatten enligt svensk lag och alla våra priser inkluderar moms och alkoholskatt. Det är vårt ansvar att säkerställa att betalningen av alkoholskatten för de levererade varorna registreras hos Skatteverket. Alkoholskatt och moms är därför ingenting som du som beställare behöver tänka på när du beställer vin från oss.

3.) Tidigare domslut gällande handelsfriheten och import av vin

Europadomstolen har genom domslut från den 5 juni 2007 i rättssak C-170/04 även behandlat frågan, om den svenska alkohollagen är förenlig med den europarättsliga handelsfriheten:

Europadomstolen har fastställt, att en bestämmelse som finns i alkohollagen, kapitel 4 § 2 stycke 1, som förbjuder privatpersoner att importera alkoholhaltiga drycker, "inte kan anses rättfärdigad på grund av skydd för människors liv och hälsa enligt artikel 30 EG; ty den är olämplig för att nå ändamålet att inskränka alkoholkonsumtionen och duger inte heller som proportionerlig åtgärd för att skydda ungdomen mot alkoholkonsumtionens skadliga verkan".

På grund av detta domslut är du som privatperson i Sverige berättigad, att direkt importera alkohol för eget bruk eller som present.

Här kan du läsa mer kring våra allmänna affärsvillkor.