Vinodling med helheten i fokus

Runtom i världen blir hållbarheten allt viktigare inom vinproduktionen. Även om detta naturligtvis gäller samtliga steg i produktions- och leveranskedjan, är det vinbergen och vinkällarna som är utgångs-punkterna för vinframställningen. Allt fler vinproducenter ställer om de enskilda arbetsmomenten i en mer hållbar riktning. Här presenterar vi ett antal vinodlare och vingårdar som utmärker sig särskilt i sitt arbete.