E-HANDEL

Trygg e-handel är en certifiering för e-handels företag. E-handelsföretag säljer varor och tjänster via en butik på internet (Distanshandel).

Genom att klicka på logotypen Trygg E-Handel ser du certfikatet för The Wine Company. Varje anslutet företag har ett unikt certifikat på domänen http://tryggehandel.se.


Mer information kring Trygg E-Handel hittar du på länken i certifikatet.